Vahinkosaneeraus-palvelumme ovat nopeasti käytössäsi 24/7. Irtaimistoon ja kiinteään omaisuuteen kohdistuneet vahingot tarkoittavat yritykselle aina toiminnan keskeytymistä ja yksityiselle ihmiselle useimmiten muuttoa kotoa. Vahingon sattuessa on toimittava nopeasti ja tehokkaasti. Näin vältetään vahingon jälkeiset vaaratilanteet, minimoidaan taloudelliset menetykset ja parhaimmillaan jopa pelastetaan ihmishenkiä.

Vahinkosaneeraus-palvelumme

  • Tulipalotuhojen raivaus, sammutusvesien poisto
  • Rakenteiden piikkaus- ja purkutyöt
  • Irtaimiston suojaus, puhdistus, säilytys ja varastointi
  • Myrskyn ja eläinten aiheuttamien vahinkojen jälkitorjunta
  • Murtovahingot