Pelkkä tuuletus on vahingon jälkeisessä saneerauksessa harvoin riittävän nopeaa ja tehokasta. Erityisen kiusallisia ja hankalasti poistettavia hajuja ovat orgaaniset, rikkipitoiset (mädän haju), typpipitoiset, (kalan haju) ja fenolipitoiset (savun haju) sekä orgaaniset yhdisteet. Lisäksi mikro-organismien, kuten homeiden, sienien ja itiöiden aiheuttavat hajut vaativat perinteisten keinojen rinnalle kokonaisvaltaisempia torjuntamenetelmiä.

Vasa Palvelu on erikoistunut hapettamisella toteutettaviin, nopeisiin ja tehokkaisiin desinfektio- ja hajunpoistomenetelmiin. Kemiallisella hapetuksella saadaan poistettua lähes kaikki tunnetut hajuhaitat. Henkilökuntaamme kuuluu runsas joukko hajunpoiston ja desinfioinnin kouluttautuneita erikoisosaajia, jotka palvelevat niin yksityistalouksia kuin suurempiakin liikelaitoksia.

Palvelumme

  • Savuvahinkokohteiden tuuletus ja hajunpoisto
  • Home- ja ongelmakohteiden kemiallinen hapettaminen
  • Eläinten ja orgaanisten aineiden aiheuttamien hajuhaittojen torjunta
  • Kalmatyöt